Vth

Id
8441  
Lexeed語義id
33600-6_0-0-5-0-0  
見出し語
合わせる  
Yomi
アワセル  
格1(深層格)
動作主  
格1(表層格)
が  
格1(事例)
 
格1(FILLED)
 
格1(フレーム変数)
 
格2(深層格)
対象(動作)  
格2(表層格)
を  
格2(事例)
ダンスを  
格2(FILLED)
 
格2(フレーム変数)
1  
格3(深層格)
 
格3(表層格)
 
格3(事例)
 
格3(FILLED)
 
格3(フレーム関数)
 
格4(深層格)
基準  
格4(表層格)
に  
格4(事例)
曲に  
格4(FILLED)
 
格4(フレーム変数)
2  
格5(深層格)
 
格5(表層格)
 
格5(事例)
 
格5(FILLED)
 
格5(フレーム変数)
 
例文
ダンスを曲に合わせる  
大分類1
状態変化なし(活動)  
大分類2
共同動作  
中分類
他の基準に基づく動作  
小分類1
反する/従う  
小分類2
従う  
Frame
[1]が[2]に従って動作を行う  
コメント
 
作業
Ver2  
Pos
動詞  
Ftype
 
Form
 

Actions