Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
26301  立体的だ  リッタイテキダ  状態変化なし(状態)  対象の性質  物理的状態  形状(その他)      View
設計図が [対象]  立体的だ  [1]の形状を表す 
26302  立体的だ  リッタイテキダ  状態変化なし(状態)  その他  ?的        View
調査方法が [対象]  立体的だ  [1]が[2]に関わる様子 である 

<< previous | | next >>