Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
25710  安い  ヤスイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  高/安  安い    View
野菜が [対象]  安い  [1]の値段が安い状態 である 
25711  安い  ヤスイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  快・不快      View
[経験者]  心を [対象(身体部分)]  安い   
25712  安い  ヤスイ  状態変化なし(活動)  動作の付帯状況  動作の様態・態度・表情  動作の様子  下品    View
行動が [対象(身体部分)]  安い   

<< previous | | next >>