Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
20488  チャーミングだ  チャーミングダ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  興味      View
娘は [経験者]  チャーミングだ   

<< previous | | next >>