Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
17228  きらびやかだ  キラビヤカダ  状態変化なし(状態)  主体の性質  性質(人)  美醜      View
彼女は [対象(人)]  きらびやかだ   
17229  煌びやかだ  キラビヤカダ  状態変化なし(状態)  主体の性質  性質(人)  美醜      View
彼女は [対象(人)]  煌びやかだ   

<< previous | | next >>