Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
13808  味気無い  アジケナイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  興味    形容詞  View
人生が [対象]  味気無い   

<< previous | | next >>