Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
13784  浅い  アサイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  長/短  短い  形容詞  View
湖が [対象]  底が [対象(身体部分)]  浅い  [1]の長さや時間が短い状態 である 
13785  浅い  アサイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  濃い/薄い  薄い  形容詞  View
赤色が [対象]  浅い  [1]が薄い状態 である 
13786  浅い  アサイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  多/少  少ない  形容詞  View
認識が [対象]  浅い  [1]が少ない状態 である 
13787  浅い  アサイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  長/短  短い  形容詞  View
日が [対象]  浅い  [1]の長さや時間が短い状態 である 

<< previous | | next >>