Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
15155  麗しい  ウルワシイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  性質(人)  美醜      View
彼は [対象(人)]  麗しい   
15156  麗しい  ウルワシイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  性質(人)  美醜      View
姫は [対象(人)]  麗しい   
15157  麗しい  ウルワシイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  快・不快      View
私は [経験者]  気持ちが [対象(身体部分)]  麗しい   
15158  麗しい  ウルワシイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  安心/不安  安心    View
親子の対話が [対象]  麗しい   

<< previous | | next >>