Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
17863  高級だ  コウキュウダ  状態変化なし(状態)  主体の性質  社会的状態(人)  社会的位置づけ  社会的成功    View
彼は [経験者]  高級だ   
17864  高級だ  コウキュウダ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  高/低(水準)  高い    View
洋服が [対象]  高級だ   

<< previous | | next >>