Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
20922  突っかける  ツッカケル  状態変化なし(活動)  その他の動作  その他の動作        View
大関が [動作主]  突っかける  [1]が動作を行う 
20916  突っかける  ツッカケル  状態変化あり  主体の変化  身体的変化  姿勢・身なり  身なり    View
[動作主]  ビーチサンダルを [対象]  突っかける  ([動作主]の働きかけで) [1=人]の身なりが変化する 
20919  突っかける  ツッカケル  状態変化なし(活動)  対人・対物的動作  接触  押す・摩擦      View
[動作主]  足を [対象]  机に [場所]  突っかける  [1]が[2](と摩擦する|に押し付けられる) 

<< previous | | next >>