Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
15622  穏やかだ  オダヤカダ  状態変化なし(状態)  主体の性質  状況  安定/不安定  安定    View
世の中が [対象]  穏やかだ  [1]が安定した状態 である 
15623  穏やかだ  オダヤカダ  状態変化なし(活動)  動作の付帯状況  動作の様態・態度・表情  人に対する態度      View
応対が [対象]  穏やかだ   

<< previous | | next >>