Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
25458  申し訳無い  モウシワケナイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  人に対する感情      View
私は [経験者]  友人に [対象(人)]  申し訳無い   

<< previous | | next >>