Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
14227  有難い  アリガタイ  状態変化なし(状態)  (人間生活・社会に関する)対象の性質  機能・人の使用に関する性質(物)  価値/無価値  価値    View
彼のような生徒は [経験者]  今時 [副詞相当]  有難い  [1=(対象|動作)]が人にとって価値がある状態 である 
14230  有難い  アリガタイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  人に対する感情      View
教祖様の話が [対象]  有難い   
14233  有難い  アリガタイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  快・不快      View
支援が [対象]  有難い   
14236  有難い  アリガタイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  快・不快      View
病気が治って [副詞相当]  有難い   

<< previous | | next >>