Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
14318  暗黒だ  アンコクダ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態        View
彼は [経験者]  心が [対象(身体部分)]  暗黒だ  [1=人]の心理的状態を表す 
14317  暗黒だ  アンコクダ  状態変化なし(状態)  状態  状態  明るい/暗い  暗い    View
海辺が [対象]  暗黒だ  [1]が暗い状態 である 
14319  暗黒だ  アンコクダ  状態変化なし(状態)  主体の性質  状況  安定/不安定  不安定    View
世の中が [対象]  暗黒だ  [1]が不安定な状態 である 

<< previous | | next >>