Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
22024  情け無い  ナサケナイ  状態変化なし(活動)  動作の付帯状況  動作の様態・態度・表情  人に対する態度  冷淡    View
仕返しが [対象]  情け無い   
22026  情け無い  ナサケナイ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  安心/不安  不安    View
私は [経験者]  非力な自分が [対象]  情け無い   

<< previous | | next >>