Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
9818  へらへらする  ヘラヘラスル  状態変化なし(活動)  身体的動作  身体的動作  活動の様子    サ変名詞  View
友達が [経験者]  へらへらする  [1]の活動の様子を表す 
11437  べらべらする  ベラベラスル  状態変化なし(状態)  対象の性質  性質(物)  材質      View
紙が [対象]  べらべらする  [1]の材質を表す 
11444  ぺらぺらする  ペラペラスル  状態変化なし(状態)  対象の性質  性質(物)  材質      View
紙が [対象]  ぺらぺらする  [1]の材質を表す 

<< previous | | next >>