Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
9161  ねだる  ネダル  状態変化なし(活動)  他者に動作を促す動作  依頼・命令  依頼・要求    動詞  View
子供が [動作主]  プレゼントを [対象]  親に [対象(人)]  ねだる  [1=人]が[2=人]に動作を促す為 [2]に依頼・要求をする 
9279  ねだる  ネダル  状態変化なし(活動)  他者に動作を促す動作  誘惑・強制  強制・脅迫  脅迫  動詞  View
ヤクザが [動作主]  金を [対象]  会社に [対象(人)]  ねだる  [1=人]が[2=人]に動作を促す為 [2]に脅迫する 

<< previous | | next >>