Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
20455  ちぐはぐだ  チグハグダ  状態変化なし(状態)  関係  関係(対象)  調和/偏り  不調和    View
上着と [対象]  スカートが [相互]  ちぐはぐだ   

<< previous | | next >>