Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
11210  くらくらする  クラクラスル  状態変化なし(状態)  主体の性質  知覚状態  身体的変化の知覚    サ変名詞  View
生徒が [経験者]  暑さに [原因]  くらくらする   
11390  ぐらぐらする  グラグラスル  状態変化なし(状態)  対象の性質  物理的状態      サ変名詞  View
柵が [対象]  ぐらぐらする  [1]の物理的な状態を表す 

<< previous | | next >>