Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
20017  高い  タカイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  高/低(音程)  高い    View
彼は [経験者]  声が [対象(身体部分)]  高い  [1]の音程がが高い状態 である 
23443  低い  ヒクイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  高/低(音程)  低い    View
音が [対象]  低い  [1]の音程がが低い状態 である 
24099  太い  フトイ  状態変化なし(状態)  対象の性質  程度  高/低(音程)  低い    View
彼は [経験者]  声が [対象(身体部分)]  太い  [1]の音程がが低い状態 である 

<< previous | | next >>